ניהול הודעות

שירות הודעות לעסקים וניתוב שיחות מנוהלות ע"י נציגי שירות מקצועיים ובעלי ניסיון רב בתחום.

תפקיד נציגי השיחות הנכנסות

נציגי המוקד יטפלו בשיחות הנכנסות ויגבו את מזכירות המשרד במספר רמות:

ניהול הודעות: השיחות הנכנסות למחלקות החברה השונות תקבלנה מענה על פי המחלקה הרלוונטית ועל פי תסריט שיחה מובנה וההודעות בגינן תועברנה לכל מחלקה בנפרד.
ניתוב שיחות: שירות ניתוב שיחות מבית קישורית מיועד לכל מנהל / איש עסקים אשר בחלק משעות היממה אינו זמין לענות לשיחות המגיעות למכשיר הסלולרי שלו, אם עקב חוסר קליטה של המכשיר או עקב היותו עסוק ולא זמין לקשר מיידי עם הפונים. מתוך הצורך ההכרחי להיות זמין ומעודכן גם כשלא ניתן, יש אפשרות לנתב למוקד קישורית את השיחות של המכשיר הסלולרי ולהיות סמוכים ובטוחים שהשיחות תענינה באופן מקצועי ואדיב והודעות בגינן תשלחנה ב-SMS למכשיר הנייד.
קבלת הודעות ומסירת הודעות: במסגרת השירות נבנה לכל מנוי קישורית מסך טלפנית המספק מידע לנציג השירות לגבי אופי השיחות הנכנסות ואיך הוא אמור לנהל כל אחת מהן. המסך כולל פתיח (שם בית העסק או כל פתיח מתאים אחר), מידע שעל הנציג לקבל מהפונה במסגרת שירות קבלת הודעות ומידע שעליו למסור במסגרת שירות מסירת הודעות לפונים (כגון: שעות פתיחה של סניפים, מידע פרסומי לגבי מוצרים / שירותים של העסק וכד').
השארת הודעות: לקוחות המתקשרים יכולים להשאיר הודעות לבעלי תפקידים שונים ו/או למחלקות שונות בארגון. כך מחלקת השיווק והמכירות של העסק תקבל הודעות רק מלקוחות פוטנציאליים, מחלקת שירות הלקוחות תקבל הודעות מלקוחות קיימים ומחלקת הנהלת החשבונות תקבל שיחות הקשורות בה בלבד.
ניהול יומן פגישות: הטלפון הסלולרי (כמו גם הטלפון הנייח במשרד) מופנה למשרדי קישורית וכל האחריות לניהול יומן הפגישות של מנהל העסק מוטלת על נציגים אדיבים, ענייניים ומקצועיים במוקד קישורית. פגישות תקבענה על פי הנחיות אותו מנהל, כאשר זה האחרון יכול לצפות ביומן הפגישות באמצעות כניסה מאובטחת לאתר האינטרנט האינטראקטיבי של קישורית.

1-800-771818

השאירו את פרטיכם ונחזור
אליכם מיד. אנו זמינים 24/7